Domáce štúdio (2.čas - SOFTWARE)

domáce štúdio, rady, tipy, riešenie problémov, softvér, hardvér

Moderátor: Moderators

Domáce štúdio (2.čas - SOFTWARE)

Příspěvekod muziker » pát srp 20, 2004 12:59

Domáce štúdio – 2.čas SOFTWARE


V prvej časti témy mesiaca nazvanej Hardware sme si povedali čo to o hardware nutného k tomu, aby sa dalo v domácich podmienkach niečo hudobného ukuchti.
V druhom pokračovaní by som načrel do vôd virtuálnych – softwarových na platforme PC/Windows.

Vývoj

Multimediálny software a nielen ten hudobný sa vyvíjal a vyvíja ruku v ruke s vývojom hardwarovým (PC). Väčšinou je kúsok vpredu (aj keď to nemusí plati vždy), takže sa často stáva, že aj keď kúpite najvýkonnejší hardware, aký existuje, nedokáže naplno využi možnosti aktuálneho softwaru.

Spôsob použitia PC v hudbe v minulosti:

PC + Software mali na starosti MIDI. Väčšina hudobných programov mala podobu MIDI sequencérov (Logic Notator, Cubase, Cakewalk...), ktoré dokázali nahráva, spracováva prehráva a uklada rôzne MIDI udalosti. Samotné generovanie audia tzn. zvukov a efektov bolo takmer výlučne na externých HW zariadeniach - syntezátory, samplery, efektové procesory, ktoré na základe prijatých MIDI povelov generovali požadované zvuky a efekty. Vygenerované audio sa potom zaznamenávalo na analógové, neskôr digitálne nahrávacie mašinky (pásy, DAT-ky...).

Nedávna minulos a súčasnos:

PC + Software plnia nielen MIDI funkcie, ale aj funkciu záznamu audia na pevný disk a jeho následné spracovanie (rozvoj HDR – hard disc recording-u).

Neskôr s príchodom VST (Virtual Studio Technology) "vďaka pan Steinberg" a ASIO ovládačov vzniká kompletné virtuálne nahrávacie štúdio aj s interným generovaním audia priamo procesorom počítača.

Súčasnos

Vynikajú programy, ktoré spåňajú požiadavky „ALL IN ONE (všetko v jednom)“.
VST technológia naďalej prekvitá – stáva sa najrozšírenejšou platformou s najväčšou podporou výrobcov plug-inov a virtuálnych instrumentov. Najväčšími konkurentmi sú DXi, ktorú tlačí predovšetkým Twelve Tone Systems so svojim systémom Sonar a GSIF platforma Tascam Gigastudio.
Výkon súčasného HW umožňuje, aby sa celý proces tvorby, nahrávania a spracovávania hudby prebiehal v počítači bez nutnosti externého zariadenia.
SOFTWARE

Ja osobne vidím v oblasti produkčného hudobného software v súčasnosti dve veľké skupiny produktov:

1. SKUPINA: Klasické Hi-End HDR systémy

Do tejto skupiny by som zaradil programy typu: Steinberg Cubase, Steinberg Nuendo, Emagic Logic Audio, Cakewalk Sonar, Magix Samplitude. Ide o akési továrne alebo workstations pracovné stanice s obrovským množstvom funkcií a detailným prepracovaním systému a ovládania.

Tieto programy majú spoločné nasledujúce vlastnosti:
• dlhodobý vývoj (množstvo predchádzajúcich verzií)
• komplexné funkcie (audio, MIDI, postprodukcia...)
• detailnos systému
• tradičné užívateľské prostredie


STENBERG CUBASE (aktuálne vo verzii Cubase SX verzia 2.2.0.35)

Obrázek

Cubase je pravdepodobne najznámejší HDR systém na platforme PC. Jedná sa o Audio Production System, ktorý ponúka komplexné nástroje na prácu s MIDI a audiom. Podporu VST/VSTi. Je vybavený 32-bit audio engine, podporuje VST 2.3 a plný 6 kanálový surround mixing. V produktovej rade Cubase existuje viacero verzii, ktoré sa líšia cenou a množstvom ponúkaných funkcií.
Najviac nadupaná a samozrejme najdrahšia je verzia Cubase SX 2 (cca 24500,-Sk). Za ňou je verzia Cubase SL 2 (cca 13900,-Sk), ktorá má väčšinu dôležitých funkcií SX. Obmedzenia sa týkajú skôr špeciálnych funkcií, ktoré sa v bežných domácich štúdiách nevyužívajú. Najlacnejšou a zároveň najskromnejšie vybavenou verziou je Cubase SE. Je odvodená od staršej verzie Cubase SX a ponúka solídne prostredie na prácu v domácom štúdiu za rozumné peniaze (cca 5800,-Sk). Keďže vychádza z prvej verzie Cubase SX, postráda všetky vylepšenia verzie Cubase SX 2. Väčšina ostatných obmedzení sa týka skôr počtu audio stôp aktuálne 48, počtu insertov na stopu a podobne. Funkčne je pre začínajúce domáce štúdio absolútne dostačujúca.


STEINBERG NUENDO (aktuálne vo verzii Nuendo 2.2.0.35)

Obrázek

Vlajková loď spoločnosti Steinberg. Na prvý pohľad veľmi podobný s Cubase SX 2. Nuendo 2 však zasahuje ďalej v oblasti multimédii a postprodukcie. Samotný výrobca ho zaraďuje do kategórie Multimedia Production System. Dokáže až 12 kanálový surround, Spot-to-video funkcie atď. Jeho cena je cca 52000,-Sk.
Slabšiu stránku u Steinberg produktov vidím v slabšom CPU mangemente (CPU prepočítava aj tie efekty a instrumenty, ktoré momentálne nehrajú) a kvalite a množstve natívnych efektov. Podpora VST/VSTi.


EMAGIC LOGIC AUDIO (nové verzie už len na MacOS, posledná PC verzia 5.5.1)

Obrázek

Podľa môjho subjektívneho názoru po stránke MIDI, natívnych (interných) efektov a instrumentov najlepšie vybavený HDR systém na PC. Po tom, čo bol Emagic kúpený spoločnosou Apple, sa ukončil vývoj PC verzie, takže v súčasnosti aktuálna verzia 6.4.2 s množstvom revolučných funkcií sa dá rozchodi len na Mac-och.
Možno ale s istotou poveda, že 5.5.1 PC verzia, ktorá má pomaly 2 roky, ešte stále dokáže konkurova ostatným HDR na trhu a v mnohých ohľadoch má stále navrch (MIDI, routing, kvalita a množstvo natívnych efektov, kvalita a množstvo natívnych virtuálnych instrumentov, kvalita mixdown algoritmu, CPU manažment). Podpora VST/VSTi. Asi jedinou slabšou stránkou Logic-u 5.5.1 je editácia Audia (má len pár základných nedeštruktívnych funkcií, neumožňuje off-line aplikáciu efektu na audio stopu, bouncing (mixdown) len v reálnom čase). Logic bol v minulosti považovaný za zložitý program, nie príliš vhodný pre začiatočníkov. Dnes už to neplati, pretože nové verzie konkurentov sú minimálne tak zložité ako on sám.


CAKEWALK SONAR (aktuálne vo verzii 3.1)

Obrázek

Tretím do partie je Cakewalk Sonar, ktorý nadviazal na predošlú generáciu Cakewalk-ov končiacu na čísle 9. Na rozdiel od predošlých konkurentov sa jedná a produkt amerických inžinierov, takže má svoje špecifické vlastnosti. Za jeho asi najsilnejšiu stránku sa považuje prehľadnos a jednoduchos užívateľského prostredia. Mnohí odborníci sa zhodujú v tom, že je spomedzi HDR najjednoduchší na pochopenie a ovládanie. Ďalšou devízou je množstvo natívnych efektov a instrumentov vyvinutých v spolupráci s renomovanými značkami (Lexicon, Ultrafunk Sonitus...). Sonar je schopný používa ako DX/DXi tak aj
VST/VSTi . VST podporu zabezpečuje VST to DX adapter, ktorý najprv VST efekty a instrumenty skonvertuje. Aktuálna cena Sonar-u je cca 23700,-Sk za Producer verziu (má lexicon reverb a pár vecí navyše oproti Studio verzii) a cca 15800,-Sk za Studio verziu.


MAGIX SAMPLITUDE PROFESSIONAL (aktuálne vo verzii 8.0)

Obrázek

V minulosti známy ako SEK’D Samplitude. Dnes asi najsilnejší konkurent Nuenda a Cubase. Po funkčnej stránke ponúka v podstate to isté ako konkurencia. Jeho silnou stránkou sú veľmi kvalitné dynamické procesory (najmä multicompressor) a vstavaný impulsný reverb. Mixdown algoritmus je považovaný za najkvalitnejší spomedzi súčasných HDR systémov. Podľa môjho osobného názoru je Samplitude určený skôr pre tých skúsenejších vzhľadom na zložitos pochopenia a ovládania celého systému. Podpora VST/VSTi. Aktuálna cena cca 40000,-Sk.


2. SKUPINA: Alternatívne systémy

Do tejto skupiny by som zaradil programy typu: Image Line FLStudio (bývalé FruityLoops), Ableton Live, Sony ACID, RAW Tracktion, atď.
Všetky tieto programy považujem za tzv. alternatívne k programom v prvej skupine. Vyznačujú sa väčšinou nižšou cenou, inovatívnymi funkciami a osobitým užívateľským rozhraním.


IMAGE LINE FLSTUDIO (aktuálne vo verzii 4.5.1)

Obrázek

Pôvodne Fruity Loops. Na začiatku len jednoduchý paternovo orientovaný sequencér použiteľný prevažne na elektronickú hudbu bez možnosti nahrávania externého audia. V súčasnosti komplexný audio / MIDI systém s plnou automatizáciou parametrov. Jeho veľkou zbraňou je vybavenos výbornými natívnymi audio FX, medzi ktorými je možné nájs množstvo špecialít, ktoré nie sú nikde inde. Taktiež silnou stránkou je veľmi intuitívne užívateľské rozhranie, ktoré umožňuje rýchlu a kreatívnu prácu/zábavu bez nutnosti ovláda kopec teórie. Podpora VST/VSTi. Existuje aj VSTi prevedenie, takže si môžete FLStudio natiahnu priamo do hostiteľskej aplikácie a používa ho ako sw instrument. Aktuálna cena cca 5000,-Sk za Producer verziu.

ABLETON LIVE (aktuálne vo verzii 4.0.1)

Obrázek

Nový program od inovátorskej nemeckej frirmy Ableton s nadpriemernými schopnosami, ktoré ho predurčujú nielen do štúdia, ale aj na live použitie. Jedná sa o audio/MIDI sequencér, ktorý ponúka nevídané možnosti najmä v oblasti audio nedeštruktívnej editácie a ovládania. Je schopný meni tempo audia bez zmeny ladenia a naopak. Jeho jadro tvorí WARP inteligentný systém, ktorý po analýze audiomateriálu „rozseká“ audio sample na malé rytmické časti, ktoré potom prehráva požadovaným tempom (podobne ako *.rex súbory). Program tvoria dve funkčné časti – Arrange a Session. Arrange je klasický sequencér, ktorý prehráva stopy zoradené vodorovne pod sebou zľava do prava v určitom zvolenom tempe. Samozrejmosou je plná automatizácia prametrov. Session mód je určený práve na nasadenie do live aplikácií (pre DJ a pod.). Umožňuje v reálnom čase prehráva jednotlivé audio a MIDI sequencie prípadne celé arrange. Podpora VST/VSTi. Aktuálna cena je cca 17000,-Sk.


SONY ACID (aktuálne vo verzii 4.0f)

Obrázek

Loop based audio/midi sequencér určený hlavne pre tvorcov elektronickej hudby. Dokáže nahráva/prehráva audio, automaticky prispôsobi tempo bez zmeny ladenia, poskytuje plnú automatizáciu efektových parametrov. Priamy konkurent Ableton Live. Podpora VST/VSTi. Prehľadné užívateľské rozhranie. Existuje aj možnos tvorby a editácie hudby priamo do video materiálu. Aktuálna cena cca 13000,-Sk.


RAW TRACKTION (aktuálne vo verzii 1.6.0.1)

Obrázek

Výborný komplexný audio/MIDI systém od anglickej značky RAW. Veľmi prehľadné a intuitívne rozhranie, ktoré sa dá s minimálnymi vedomosami zvládnu v krátkom čase. Program sa riadi pravidlom „všetko po ruke“. Na prvý pohľad jednoduchý program disponuje všetkými dôležitými funkciami potrebnými pre tvorbu a spracovanie hudby na PC. Má aj také vymoženosti akými sú delay compensation, off-line aplikácia efektu na audio stopu, výborný routing a automatizáciu. Jeho cena je neuveriteľných 80$, čo je cca 2700,-Sk.


Existuje ešte niekoľko veľmi zaujímavých programov (Reason, Arturia Storm, BPM Studio...atď), ku ktorým sa snáď dostanem v dohľadnej budúcnosti.


Dovidenia na budúce.


Marek
Uživatelský avatar
muziker
 
Příspěvky: 1553
Registrován: pát kvě 07, 2004 09:09

Příspěvekod mensesherb » pát bře 18, 2005 13:48

no snazim sa dostat k dakej ciernej verzii cubase
mam doma sharware
i ked dobre vst efekty si treba dotiahnut z inych zdrojov
mensesherb
 
Příspěvky: 22
Registrován: pát bře 18, 2005 13:35
Bydliště: tubytie

automat

Příspěvekod excalibur » úte lis 15, 2005 12:19

Zhanam program Drumkit from hell.Kde sa to da splasit.
excalibur
 
Příspěvky: 222
Registrován: pon zář 12, 2005 11:17
Bydliště: Bratislava

Re: automat

Příspěvekod muziker » úte lis 15, 2005 13:34

excalibur píše:Zhanam program Drumkit from hell.Kde sa to da splasit.


drumkit from hell nie je program, ale VSTi Instrument zalozeny na baze sample playeru (NI KOmpakt) a velkej kniznici zvukov - takzvany Hybrid koncept.

Kup si ho cez internet

marek
Uživatelský avatar
muziker
 
Příspěvky: 1553
Registrován: pát kvě 07, 2004 09:09

dolace

Příspěvekod excalibur » úte lis 15, 2005 15:57

A kolko by ma vysla taka sranda?Posli nejaku ponuku.Nasiel som to na nete a pani bubenici mi to na fore odporucili
excalibur
 
Příspěvky: 222
Registrován: pon zář 12, 2005 11:17
Bydliště: Bratislava

Příspěvekod daredevil » úte lis 15, 2005 17:07

stoji to cca 100/150 dolacov podla verzie. mimochodom vysla uz aj nova verzia.
---------------------------------------

STAVIAME NOVE STUDIO !!!!
daredevil
 
Příspěvky: 939
Registrován: pon led 17, 2005 17:23
Bydliště: Bratislava

Příspěvekod excalibur » stř lis 16, 2005 08:41

Mas snim skusenost?Ja som povodne zhanal automatickeho bubenika,ale vela bicmanov mi skor odporucilo software ako je drumkits from hell.Natukat si to cez komp,potom spalit na cd a na koncerte pustat cez disc mana.V muzikery v shope mi ponukali work station Yamaha QY 100,ale je to mooc penazi a nikto mi to tam nebol schopny predviest.Potrebujem,len bicie a nic ine.Tak hod do placu tvoj nazor. :shock:
excalibur
 
Příspěvky: 222
Registrován: pon zář 12, 2005 11:17
Bydliště: Bratislava

Příspěvekod daredevil » stř lis 16, 2005 16:53

Urcite by som nekupoval dnes uz nejaky hardware drum machine nakolko kvalitativne a co sa tyka rozsahu pouzitia su uuuuplne pozadu softwareu (vynmajuc snad ddrum ale ten aj inak stoji $$$) ;)

s DFH skusenosti zatial nemam ale planujem ho zakupit do studia ako sample kniznicu. Nezabudni ze k tomuto softu budes potrebovat aj nejaky dobri midi sequencer lebo DFH je len VST instrument.

Pocul som ukazky z webu - hra to jak diva svina takze nevidel by som v tom softe ziaden problem.
---------------------------------------

STAVIAME NOVE STUDIO !!!!
daredevil
 
Příspěvky: 939
Registrován: pon led 17, 2005 17:23
Bydliště: Bratislava

Příspěvekod Predator » pon lis 21, 2005 13:23

Prečítal som si článok a nejak mi tam chýba zmienka o najrozšírenejšom HDR riešení na svete - Digidesign ProTools. ProTools je pre zvukových profíkov systém prvej voľby, ostatné systémy sú skôr tie alternatívne.

Schválne, na čom sa točí 90 percent svetovej produkcie hudobných nahrávok, takmer všetky soundtracky k americkým filmom, aký HW a SW majú ako primárny záznamový systém takmer všetky profi štúdiá, rozhlasy atď ...? Jasné, že ProTools.
Predator
 
Příspěvky: 2614
Registrován: úte črc 20, 2004 10:21
Bydliště: Východoslovenský kraj

Příspěvekod muziker » pon lis 21, 2005 16:29

Predator píše:Prečítal som si článok a nejak mi tam chýba zmienka o najrozšírenejšom HDR riešení na svete - Digidesign ProTools. ..

Schválne, na čom sa točí 90 percent svetovej produkcie hudobných nahrávok, takmer všetky soundtracky k americkým filmom, aký HW a SW majú ako primárny záznamový systém takmer všetky profi štúdiá, rozhlasy atď ...? Jasné, že ProTools.


Zdravim ta Predator. Ak si precitas uvodny odstavec, rychlo zistis, ze clanok sa venuje platforme PC/Win.
Ako iste vies, PC/Win sa na "profi" ProTools HD system zacal pouzivat a odporucat len nedavno (stale problem so stabilitou a vykonom, treba si kupit vyrobcom odporuceny znackovy system, ktory je niekolkonasobne drahsi ako bezny poskladany pocitac) a stale je okrajovym riesenim v porovnani s Mac OS.
Takisto urcite vies, ze samostatna ProTools aplikacia bez draheho hardware (hlavne HD Core /HD Accel efektove akceleracne karty - v minulosti slabsie DSP Farm karty) nie je o nic vykonnejsia ako podla teba "alternativne" SW (vlastna skusenost).


Predator píše:ProTools je pre zvukových profíkov systém prvej voľby...Kedze toto forum navstevuju prevazne ludia, ktori nemaju zbytocnych par sto tisic na zakladnu verziu ProTools HD, doma maju PC/Win a vacsina z nich nie su ani zvukovi profici, pokladal som za rozumne napisat clanok, ktori by mohli aj prakticky vyuzit.

marek
Uživatelský avatar
muziker
 
Příspěvky: 1553
Registrován: pát kvě 07, 2004 09:09

Příspěvekod vid » pon lis 21, 2005 21:52

preboha ludia, to chcete naozaj za tie veci platit?!? Ved kym s tym nepodnikate ma to kazdy na haku...
vid
 
Příspěvky: 1083
Registrován: stř lis 16, 2005 14:57
Bydliště: Myjava, obcas BA

Příspěvekod muziker » pon lis 21, 2005 22:11

vid píše:preboha ludia, to chcete naozaj za tie veci platit?!? Ved kym s tym nepodnikate ma to kazdy na haku...


?

marek
Uživatelský avatar
muziker
 
Příspěvky: 1553
Registrován: pát kvě 07, 2004 09:09

Re: ProTools

Příspěvekod Predator » úte lis 22, 2005 06:38

Zdravím a, Marek!

Prečo kupova práve ProTools HD? Existuje aj ProTools LE a hardware určený práve k tomuto systému, ktorý nestojí pár sto tisíc. Napríklad za cca 20 000 Sk je možné kúpi kompletný produkčny balík ProTools LE pre domáce a malé štúdio, ktorý obsahuje plnú verziu ProTools LE pre Mac aj Win XP, prevodník M-Box s dvoma mikrofónnymi predzosilňovačmi od renomovanej firmy Focusrite!!!! a sadu najpoužívanejších pluginov. Keď si spočítaš, že za takú cenu nemáš ani Cubase či Nuendo samotné, bez HW ... no a ProTools je trochu iná trieda HDR. A samozrejme, externý prevodník s Focusrite preampami znie "trochu ináč" ako nejaká Soundblasterka. Ktorý Soundblaster má S/N cez 100 dB a vie reálne použi tých 24 bitov? O skreslení cca desakrát menšom ani nehovoriac.

ProTools LE je funkčne úplne zhodný s "veľkým" ProTools HD, s týmito obmedzeniami - max. 32 audio stôp a 128 MIDI stôp, rozlíšenie max. 24 bit/96 kHz, pluginy podporuje iba natívne RTAS (TDM pluginy nebežia). Ináč je úplne totožný, vrátane ovládania, a taktiež aj binárne kompatibilný s "veľkým" ProToolsom - ProTools HD bez problémov otvorí session z ProTools LE. A ešte je výhodou, že software a hardware tvoria jeden komplet a sú si šité na mieru, takže odpadajú obvyklé problémy s latenciou a kvalitou zvuku, zháňanie "tých správnych" ovládačov atď ... a taktiež ďalšie plus, že čo si zmiešam doma, môžem da masterova do profi štúdia, tak, ako je. Fakt je to systém o dve triedy prevyšujúci obvyklé podomácky zlepené kombinácie. A v konečnom dôsledku aj cenovo vyjde výborne.

Pokiaľ viem, aj u Steinbergov sa poučili zo stratégie predaja Digidesignu a ponúkajú bundle obsahujúci Cubase s pluginmi a malým externým prevodníkom za relatívne malú cenu.

Osobne som spokojný užívateľ plne motorizovanej mixážnej konzoly Digi 002 a ProTools LE 6.9. Ver, je to o inom, s Cubase a Cakewalkom som už predtým robil, ale kto siahne na ProTools, už nechce nič iné.

Snáď na záver dám ešte poznámočku - doba, keď ProTools bežal lepšie na MacOS ako na Win, je už tiež mierne "out" a dnes to už ani nie je pravda. V súčasnej dobe sú, ako uvádzajú useri a samotná firma Digidesign, obe verzie úplne rovnocenné stabilitou aj výkonom. Je však samozrejme nutná veľká RAMka (ja mám 1,5 GB), silný procesor (pokiaľ možno Pentium 4, nedoporučuje sa Celeron či AMD) a dva vysokootáčkové disky (jeden drží systém + aplikácie, druhý samotné sessions).

Maj sa a nech sa darí!
Predator
 
Příspěvky: 2614
Registrován: úte črc 20, 2004 10:21
Bydliště: Východoslovenský kraj

Příspěvekod daredevil » úte lis 22, 2005 09:27

Tak presne toto som xcel napisat :D Protools predstavuje strasne velku hodnotu a tie peniaze. Staci si pozriet Digi 002 rack factory (tych cca 1500 EUR) a zoznam softwareu ktory za ten penaz dostanete. V tomto na protools darmo nema nikto. Kupis si raz system a uz nemusis zhanat taky plugin, taky sampler, drivery blablablabla. Donesies z obchodu vybalis nainstalujes a robis hudbu.

Ked sme uz pri peniazoch za zmienku mozno stoji aj pro tools M-powered coz je m-auidacka verzia protoolsu viac menej zhodna s verziou LE akurat ze podporuje vybrany m-audio hardware. V kombinacii napriklad s novym m-audio project mixom tu mas riesenie na ktore sa nic od steinbergu nechyta.
---------------------------------------

STAVIAME NOVE STUDIO !!!!
daredevil
 
Příspěvky: 939
Registrován: pon led 17, 2005 17:23
Bydliště: Bratislava

Re: ProTools

Příspěvekod muziker » úte lis 22, 2005 12:07

Predator píše:Zdravím a, Marek!

Prečo kupova práve ProTools HD? Existuje aj ProTools LE a hardware určený práve k tomuto systému, ktorý nestojí pár sto tisíc. Napríklad za cca 20 000 Sk je možné kúpi kompletný produkčny balík ProTools LE pre domáce a malé štúdio, ktorý obsahuje plnú verziu ProTools LE pre Mac aj Win XP, prevodník M-Box s dvoma mikrofónnymi predzosilňovačmi od renomovanej firmy Focusrite!!!! a sadu najpoužívanejších pluginov. Keď si spočítaš, že za takú cenu nemáš ani Cubase či Nuendo samotné, bez HW ... no a ProTools je trochu iná trieda HDR. A samozrejme, externý prevodník s Focusrite preampami znie "trochu ináč" ako nejaká Soundblasterka. Ktorý Soundblaster má S/N cez 100 dB a vie reálne použi tých 24 bitov? O skreslení cca desakrát menšom ani nehovoriac.

ProTools LE je funkčne úplne zhodný s "veľkým" ProTools HD, s týmito obmedzeniami - max. 32 audio stôp a 128 MIDI stôp, rozlíšenie max. 24 bit/96 kHz, pluginy podporuje iba natívne RTAS (TDM pluginy nebežia). Ináč je úplne totožný, vrátane ovládania, a taktiež aj binárne kompatibilný s "veľkým" ProToolsom - ProTools HD bez problémov otvorí session z ProTools LE. A ešte je výhodou, že software a hardware tvoria jeden komplet a sú si šité na mieru, takže odpadajú obvyklé problémy s latenciou a kvalitou zvuku, zháňanie "tých správnych" ovládačov atď ... a taktiež ďalšie plus, že čo si zmiešam doma, môžem da masterova do profi štúdia, tak, ako je. Fakt je to systém o dve triedy prevyšujúci obvyklé podomácky zlepené kombinácie. A v konečnom dôsledku aj cenovo vyjde výborne.

Pokiaľ viem, aj u Steinbergov sa poučili zo stratégie predaja Digidesignu a ponúkajú bundle obsahujúci Cubase s pluginmi a malým externým prevodníkom za relatívne malú cenu.

Osobne som spokojný užívateľ plne motorizovanej mixážnej konzoly Digi 002 a ProTools LE 6.9. Ver, je to o inom, s Cubase a Cakewalkom som už predtým robil, ale kto siahne na ProTools, už nechce nič iné.

Snáď na záver dám ešte poznámočku - doba, keď ProTools bežal lepšie na MacOS ako na Win, je už tiež mierne "out" a dnes to už ani nie je pravda. V súčasnej dobe sú, ako uvádzajú useri a samotná firma Digidesign, obe verzie úplne rovnocenné stabilitou aj výkonom. Je však samozrejme nutná veľká RAMka (ja mám 1,5 GB), silný procesor (pokiaľ možno Pentium 4, nedoporučuje sa Celeron či AMD) a dva vysokootáčkové disky (jeden drží systém + aplikácie, druhý samotné sessions).

Maj sa a nech sa darí!


nazdar.

vsetko o com pises mi je zname. len som reagoval na tvoje slova o profesionalnej produkcii a celosvetovom podiele ProTools...atd. takze si urcite nehovoril o LE verzii a preto som sa toho chytil.
IMHO LE verziu som skusal pouzivat (tusim este 5.x pred cca 4 rokmi) a bol som sklamany nestabilitou a slabym vykonom v porovnani s Logicom, na ktorom som v tej dobe frcal. Mozno sa to uz zmenilo, ale nedovera k ProTools LE vo mne stale zostava. Co na mna velmi pozitivne zaposobilo boli nativne efekty a Bomb Factory efekty. nic kvalitnejsie som do vtedy na PC nepocul.
este ohladne PCdla. aj doba kedy bol Intel lepsi ako AMD uz je uplne Out. V sucasnosti je AMD na audio jednotka vykonovo a stabilitou porovnatelna (v ramci rovnakej cenovej kategorie).

vsetko dobre :)

marek
Uživatelský avatar
muziker
 
Příspěvky: 1553
Registrován: pát kvě 07, 2004 09:09

Příspěvekod muziker » úte lis 22, 2005 12:29

daredevil píše:Ked sme uz pri peniazoch za zmienku mozno stoji aj pro tools M-powered coz je m-auidacka verzia protoolsu viac menej zhodna s verziou LE akurat ze podporuje vybrany m-audio hardware. V kombinacii napriklad s novym m-audio project mixom tu mas riesenie na ktore sa nic od steinbergu nechyta.Ja by som bol v tom oslavovani Protools zdrzanlivejsi, pretoze ziaden SW nie je idealny a existuju alternativy, ktore su v istych oblastiach dalej ako ProTools (viz. Apple Logic 7.x a jeho midi implementacia cez Enviroment system). Taktiez som presvedceny, ze rovnaky vysledok ako s ProTools sa da dosiahnut aj s alternativnym setupom.

marek
Uživatelský avatar
muziker
 
Příspěvky: 1553
Registrován: pát kvě 07, 2004 09:09

Re: Marek

Příspěvekod Predator » úte lis 22, 2005 13:29

1. Budeš sa divi, ale v dnešnej dobe sa tam rátajú aj LE systémy ... kvalitou hodne pokročili a sú značne výkonné a stabilné. Trebárs taký plne motorizovaný pult Digi 002 (okrem mixážneho ovládača má aj analógovú čas a prevodníky) je plne profesionálne riešenie pre malé nahrávacie štúdio, postprodukciu, v spojení s jednotkou Avid Mojo vie robi aj strih videoklipov či filmov, rovnako ako "veľký" ProTools. Proste sa použije všade tam, kde nie je nutné z ekonomických a priestorových dôvodov ma veľký systém (trebárs ProTools HD + ICON), ale požaduje sa profi zvuk. Digi 002 systémy by som zaradil do kategórie strednej triedy ProTools. Fakt jeho obmedzením je len RTAS pluginy, 32 stôp audia a "len" 24bit/ 96 kHz. Ináč je to ProTools ako každý iný. Pozri si parametre ProTools 6.9 a Digi 002 a pochopíš.

2. Tu nejde o flame AMD vs Intel, tu ide o to, že ProTools je optimalizovaný práve na Pentium. To je snáď normálne, že výrobca soft ideálne vyladí pre najpoužívanejší procesor.

3. Ja používam ProTools 6.9 LE s pultom Digi 002 a systém je značne stabilný. Zatiaľ sa mi ho podarilo zhodi, až keď som do neho zavesil extra žravé softy tretích strán (trebárs taký IK Multimedia SampleTank) a prehnal som to s nimi, prešvihol som CPU záaž . Sám o sebe s bežnými RTAS pluginami znesie toho fakt hodne a môžeš mu naloži efektov, čo len CPU znesie. Ešte mi na ňom zvuk nekuckal, čo sa mi v Cubase stalo už veľakrát. Ak nevládze, proste najskôr spomalí obraz, ak to nestačí, tak zastaví prehrávanie úplne, ale trhavý zvuk som ešte nikdy na ProToolse nepočul. K tomu mimoriadne flexibilná zmiešavacia štruktúra, kde si môžeš sám navoli, ako bude signál v mixážnej štruktúre routovaný. Kľudne si napríklad spravíš 2 Master fadery, 5 auxov, 4 podskupiny atď ...a poprepájaš čo s čím chceš. Auxy nie sú len interné, kľudne si môžeš nainsertova do mixu nejaký reálny efekt či iné externé zariadenie cez prevodník.

4. Ale aj pri páde sa chová kultivovane. Vždy po každej zmene v priebežných intervaloch robí backup session, a keby sa náhodou aj nepodarilo session restorova (čo sa mi ešte nestalo), vie sa vráti 20 krokov dozadu. To keď ti spadne session v Cubase, to je iná káva.
Naposledy upravil Predator dne úte lis 22, 2005 13:42, celkově upraveno 2
Predator
 
Příspěvky: 2614
Registrován: úte črc 20, 2004 10:21
Bydliště: Východoslovenský kraj

Příspěvekod vid » úte lis 22, 2005 13:34

muziker píše:
vid píše:preboha ludia, to chcete naozaj za tie veci platit?!? Ved kym s tym nepodnikate ma to kazdy na haku...

?
marek

Myslel som tym ze osobne by som si ten program asi nezhanal legalne, kym by som s tym nesiel nejko verejne podnikat. Ak si niekto robi male miestne studio kde bude sebe a par spriatelenym kapelam nahravat tak nikdy nikto na nho neposle ziadnu softverovu kontrolu.

Ale samozrejme je to nelegalne a preto sa to nesmie takze nic ;).

Ja len ze ta firma si uz urcite na svoj program zarobila vdaka velkym zakaznikom a preto pytat rovnake peniaze za "sukromne" pouzitie je trochu monopolizmus. Urcite to osobne nepovazujem za kradez.
vid
 
Příspěvky: 1083
Registrován: stř lis 16, 2005 14:57
Bydliště: Myjava, obcas BA

Re: Daredevil

Příspěvekod Predator » úte lis 22, 2005 13:38

Vitaj v klube.
Predator
 
Příspěvky: 2614
Registrován: úte črc 20, 2004 10:21
Bydliště: Východoslovenský kraj

Příspěvekod muziker » úte lis 22, 2005 13:59

vid píše:
muziker píše:
vid píše:preboha ludia, to chcete naozaj za tie veci platit?!? Ved kym s tym nepodnikate ma to kazdy na haku...

?
marek

Myslel som tym ze osobne by som si ten program asi nezhanal legalne, kym by som s tym nesiel nejko verejne podnikat. Ak si niekto robi male miestne studio kde bude sebe a par spriatelenym kapelam nahravat tak nikdy nikto na nho neposle ziadnu softverovu kontrolu.

Ale samozrejme je to nelegalne a preto sa to nesmie takze nic ;).

Ja len ze ta firma si uz urcite na svoj program zarobila vdaka velkym zakaznikom a preto pytat rovnake peniaze za "sukromne" pouzitie je trochu monopolizmus. Urcite to osobne nepovazujem za kradez.


to je vec nazoru, z pravneho a moralneho je to kradez.

marek
Uživatelský avatar
muziker
 
Příspěvky: 1553
Registrován: pát kvě 07, 2004 09:09

Další

Zpět na Home Recording

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 3 návštevníků

cron